Haalt uw bedrijf 2020?

De Nederlandse melkveehouderij verkeerd momenteel in een turbulente tijd; slechte melkprijzen, schaalvergroting, afschaffing melkquota en produceren tegen wereldmarktprijs. Onderzoek heeft uitgewezen dat de komende tien jaar ook nog eens de helft van de melkveebedrijven zal verdwijnen en dat het aantal koeien gelijk blijft. Het is dus meer dan ooit van belang om het maximale uit uw bedrijf te halen!

Maatwerk

Elk melkveebedrijf functioneert anders en daarom is ook elk advies specifiek en op uw bedrijf gericht. Ons gezamenlijke doel is uiteraard de opbrengst van de veestapel te verhogen.

Wij beoordelen uw bedrijf in de volle breedte, voorbeelden
hiervan zijn: